THÔNG TIN TRUYỆN

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Thể loại: Quân Sự ,Xuất Bản

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Tam Quốc Diễn Nghĩa

    Đánh giá: 6 /10 từ 11 lượt

Ngay từ đầu thế kỉ 20, truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa đã xuất hiện ở Việt Nam, mang đến cho người Việt những bài học về đạo lí vua tôi, trung với nước, hiếu với dân…Nhận ra giá trị của bộ truyện tranh, Công ty văn hóa Đinh Tị đã mua bản quyền bộ truyện tranh Tam Quốc ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI

C119 - Bình Ðông Ngô, Ðổ Dự thành công Hết phân cách tới hồi thống nhứt

C118 - Mưu sự bại, Khương Duy tuẫn tiết Trời quả báo, Ngụy Chúa mất ngôi

C117 - Trước Tổ Miếu, Lưu Thầm tự vận Lấy Tây Xuyên, Ngụy Tướng thành công

TÊN CHƯƠNG

C1 - Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập Công

C2 - Nổi Giận Trương Phi Ðánh Khâm Sai Lập Mưu Hà Tiến Trừ Phản Loạn

C3 - Bàn phế lập, Ðổng Trác mắng Ðinh Nguyên Tặng Xích thố, Lý Túc dụ Lữ Bố

C4 - Phế Hán Ðế, Trần Lưu lên ngôi Lừa Ðổng tặc, Mạnh Ðức dâng kiếm

C5 - Tiếp Hịch Văn, Các Trấn Ứng Tào Công Phá Quan Ải, Tam Anh Chiến Lữ Bố

C6 - Ðốt Kim Quyết, Ðổng Trác Làm Càn. Giấu Ngọc Tỷ, Tôn Kiên Trái Ước

C7 - Viên Thiệu Qua Cầu Ðuổi Công Tôn Toản Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu Cảnh Thăng

C8 - Vương Tư Ðồ Khéo Dụng Liên Hoàn Kế. Ðổng Thừa Tướng Náo Lộng Phượng Nghi Ðình.

C9 - Trừ Hung Bạo, Lữ Bố Giúp Tư Ðồ Chiếm Trường An, Lý Thôi Nghe Giả Hủ.

C10 - Giúp Nhà Vua, Mã Ðằng Khởi Nghĩa. Báo Thù Cha, Tào Tháo Cất Quân.

Trang 1/12

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status