THÔNG TIN TRUYỆN

Viên Gia Chi Chủ

Thể loại: Lịch Sử

Tác giả:

Tình trạng: Còn Tiếp...

Viên Gia Chi Chủ

    Đánh giá: 7 /10 từ 5 lượt

Sống lại tại Tam Quốc, thành Viên Thiệu cái thứ ba nhi tử Viên Thượng, nên xảo bất xảo càng hay là đang trận chiến Quan Độ trung!

Lúc này trận chiến Quan Độ đã tiếp cận kết thúc, Hứa Du đã trốn tránh Viên Thiệu, ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI

C13 - Lại dọa Hứa Chử

C12 - Ô Sào chi chiến

C11 - Gian hùng

TÊN CHƯƠNG

C1 - Viên gia tam công tử

C2 - Nguy cơ tràn ngập

C3 - Nghị sự

C4 - Hối hả ngược xuôi

C5 - Binh cứu Ô Sào

C6 - Tửu đồ Thuần Vu Quỳnh

C7 - Tào Quân đánh tới

C8 - Lập kế hoạch thủ lương

C9 - Tận lực trì hoãn

C10 - Viên Thiệu xuất binh

Trang 1/2

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status